Liberecké Denso přeměnilo nevyužívanou průmyslovou plochu v největší firemní fotovoltaiku v kraji

Liberecké Denso přeměnilo nevyužívanou průmyslovou plochu v největší firemní fotovoltaiku v kraji

V areálu libereckého závodu na výrobu automobilových komponentů, společnosti Denso, vyrostla na části nevyužité průmyslové plochy největší firemní pozemní fotovoltaická instalace v Libereckém kraji.
Bezmála čtyři tisíce panelů o výkonu 1,7 MWp zde budou vyrábět elektřinu, která se spotřebuje přímo v továrně a dlouhodobě tak Densu přinese značné finanční úspory. Projekt realizovala pro ČEZ ESCO společnost Greenbuddies, která se zde úspěšně vypořádala s komplikovaným geologickým podložím.

Investovat do fotovoltaické elektrárny se rozhodli v libereckém Densu, který je předním dodavatelem automobilových komponentů. V okrajové části jejich závodu, která se řadí mezi nevyužívané průmyslové lokality, vyrostla pozemní elektrárna o instalovaném výkonu 1,7 MWp.
Elektrárnu tvoří 3724 solárních panelů, které se ročně postarají o výrobu přibližně 1,6 GWh elektrické energie, což je průměrný roční odběr asi 450 českých domácností. Firma Denso spotřebuje elektřinu přímo v závodě, čímž si zajistí energetické úspory z distribuční sítě. Přínosem instalace fotovoltaiky je také snížení uhlíkové stopy továrny.

Realizaci měla na starosti společnost Greenbuddies, která se podílela na jeho představební fázi zpracováním detailní projektové dokumentace pro provedení stavby a nákupem komponentů, dále zajišťovala instalaci celé elektrárny a její závěrečné uvedení do provozu. Pro spolupráci si je opětovně vybral investor celého projektu a jejich dlouhodobý partner, ČEZ ESCO.

Pozitivním aspektem projektu byla pečlivě vypracovaná prováděcí dokumentace dle nejnovějších technických standardů, kterou Greenbuddies zpracovali a díky které se následně vyhnuli jakýmkoliv dodatečným úpravám v procesu realizace.
„Detailně připravená dokumentace je alfou a omegou. Podle ní se nakupují komponenty a odvíjí celý průběh stavby. Na profesionálně odvedenou práci v této oblasti klademe extrémní důraz,“ komentuje Aleš Spáčil, spolumajitel společnosti Greenbuddies.

Optimalizace provozních nákladů

V průběhu realizace si Greenbuddies poradili se složitým geologickým podložím. „Práci nám komplikoval fakt, že jsme při zatloukání fotovoltaické konstrukce narazili v půdě na nečekané množství větších kamenů, což zpomalilo proces instalace. Abychom vše stihli ve smluveném termínu, rozhodli jsme se zařadit více ramovacích strojů, pomocí kterých se konstrukce zasazuje do země,“ pokračuje Aleš Spáčil a dodává: „Plnění závazků vyplývajících ze smlouvy a výsledná spokojenost klienta je naší prioritou.“

S ohledem na nestabilní ceny energií hledá stále více firem možnosti, jak ušetřit a optimalizovat provozní náklady, což potvrzují i slova generálního ředitele ČEZ ESCO, Kamila Čermáka: „Stále více zákazníků se na naši společnost obrací, protože si uvědomují svoji klimatickou zodpovědnost a zároveň vnímají rychlou návratnost takové investice.
Právě sektor automotive v posledních měsících do fotovoltaiky hodně investuje. Firmy vědí, že si takto mohou rychle zajistit efektivní a cenově dostupný zdroj bezemisní elektřiny a posílit svou energetickou nezávislost. Chtěl bych zástupcům Denso poděkovat, naše spolupráce probíhala výborně, a i díky tomu se podařilo elektrárnu zprovoznit v rekordním čase šest měsíců. Velmi také oceňuji nasazení našich subdodavatelů, včetně Greenbuddies,“
vysvětluje Kamil Čermák.

Obnovitelné zdroje primárně na brownfieldech

V rámci strategie rozvoje Libereckého kraje do roku 2027 se počítá s budováním obnovitelných zdrojů primárně na brownfieldech nebo na stávajících stavebních plochách. To splňuje nová fotovoltaická elektrárna realizovaná v okrajové části areálu společnosti Denso, která vyrábí čistou energii a přispívá k ochraně životního prostředí.

Je to významný krok k efektivnímu využití opuštěných a jinak nevyužívaných průmyslových ploch, které před samotnou stavbou fotovoltaiky prochází čištěním a revitalizací. Instalace FVE na brownfieldech také podporuje cirkulární ekonomiku a snižuje potřebu využívání zelených ploch pro energetické účely. Tento přístup demonstruje, jak mohou inovativní řešení v oblasti energie přinášet pozitivní dopady jak na životní prostředí, tak na ekonomiku, a stává se vzorem pro udržitelný rozvoj v rámci energetického sektoru.

Zdroj informací

Greenbuddies a NejBusiness.cz
Foto: Greenbuddies

Datum

24. ledna 2024

Page generated in 1.2909 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál