Čištění břehů Velkého boleveckého rybníka od rákosí a orobince bude letos pokračovat

Čištění břehů Velkého boleveckého rybníka od rákosí a orobince bude letos pokračovat

Úpravy břehů Velkého boleveckého rybníka a jejich čištění od porostu orobince a rákosu, které začalo loni na počátku jara, budou letos pokračovat. Jejich cílem je zlepšit plavcům vstup do vody nejoblíbenějšího rekreačního rybníka v Plzni ještě před tím, než do něj bude doplňována přečištěná voda z řeky Berounky.

Velký bolevecký rybník patří k těm nejstarším, který byl u Bolevce založen. Původně, jako i většina ostatních, sloužil jako rybník chovný, jeho funkce se ale na počátku 20. století změnila. Stal se vyhledávaným cílem plavců, kteří zde využívali restauraci s molem a nedalekými převlékacími kabinkami. „Tím, že došlo ke změně využívání rybníka z chovného na rekreační, došlo k expanzi břehových porostů rákosu a orobince. S tím je nutné něco dělat. Situaci ještě zhoršil dlouhodobý úbytek vody, kdy nyní je hladina asi o 1,1 metru níže. Je tak třeba využít období, kdy lze do břehů vjet s technikou a úpravy udělat,“ řekl Jindřich Duras, spoluautor materiálu k likvidaci rákosin a orobince ve Velkém boleveckém rybníce.

Odstraňování břehových porostů rákosí a orobince vyžaduje dlouhodobější úsilí. Řidší porosty stačí posekat a odvézt. Loni posekané plochy se musí letos posekat znovu. Litorální porosty ve Velkém boleveckém rybníce je nutné omezovat. V místě, kde jsou porosty husté a je nános jemného sedimentu, je nutné odstranit celou vrstvu bahna i s oddenky bagrem. Právě vrstva jemného bahna, která se usazuje při březích, poskytuje orobinci vhodnou živnou půdu pro růst a rozmnožování. Poté je nutné místo dočistit ručně od zbylých oddenků a akci zopakovat. Rákosiny budou koseny ručně, orobince jsou odebírány i s oddenky. U rákosu totiž stačí pokosit zelenou hmotu nad zemí či nad vodou, ale orobinec je lepší zlikvidovat i s kořeny, aby se dále nešířil. Rákos a orobinec mají obrovskou regenerační schopnost, a nedojde tedy k vážnějšímu narušení porostu.

„Zlepšit podmínky ke koupání v Boleváku, jak lidé tomuto rybníku často říkají, chceme jak včasnými zásahy k čištění břehů a úpravami vstupů do vody, tak jejím doplněním. Napouštění Velkého boleveckého rybníka přečištěnou vodou z Berounky začne až v září. Pro čistění břehů je tak letošní sezona s nízkým stavem vody v Boleváku ideální,“ uvedl náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule.

„Zopakujeme očistu ploch, které se čistily na jaře, pokud nám rozpočet dovolí, uděláme více. Předpokládáme, že čištění břehů proběhne tentokrát hlavně ručně, v případě potřeby použijeme i bagr. S důkladnějším čistěním břehů u Ostende ale letos zatím nepočítáme,“ uvedla Jiřina Maršálková ze Správy veřejného statku města Plzně, která má úpravy na starosti. „Pokud bude nutné provést ještě další práce nad rámec současného objemu, provedeme je na konci roku,“ dodal vedoucí Úseku lesů, zeleně a vodního hospodářství Správy veřejného statku města Plzně Richard Havelka.

Letošní zásah je podobně jako ten loňský schválen příslušným orgánem ochrany přírody, tedy Odborem životního prostředí Magistrátu města Plzně, na základě opatření zpracovaného odbornými garanty projektu Zlepšení jakosti a kvality vody ve Velkém boleveckém rybníce Jindřichem Durasem a Zdeňkou Chocholouškovou a bude hrazen z provozního rozpočtu Správy veřejného statku města Plzně.

Zdroj informací

Statutární město Plzeň a eČechy.cz

Datum

9. února 2022

Fotogalerie

DoporučujemeFacebook

Page generated in 1.2753 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál