Praha vyhlásila mezinárodní architektonickou soutěž na podobu Vltavské filharmonie

Praha vyhlásila mezinárodní architektonickou soutěž na podobu Vltavské filharmonie

Hlavní město společně s Institutem plánování a rozvoje (IPR) oficiálně vyhlásilo v pondělí 23. srpna 2021 mezinárodní architektonickou soutěž na návrh Vltavské filharmonie. Porota v čele s českým architektem mezinárodního renomé Michalem Sedláčkem v květnu 2022 vybere vítězný návrh budovy pro nový koncertní sál, který bude stát v Holešovicích u stanice metra Vltavská. Soutěžící si za oceněné návrhy na skicovném rozdělí 18 milionů korun.

Další důležitý krok k tomu, aby v Praze po dlouhých více než 100 letech stála nová významná kulturní stavba, byl učiněn právě dnes. Vyhlášení mezinárodní architektonické soutěže na podobu nové budovy pro koncertní sál, Vltavské filharmonie, je událostí mezinárodního významu nejen pro Prahu, ale i celou Českou republiku. Předběžný zájem zúčastnit se jí prozatím potvrdilo cca 60 studií z celého světa včetně České republiky.

„Věřím, že Praha i ČR se díky této architektonické soutěži, kde nám své umění předvedou špičky světové architektury, dočká jedinečné moderní budovy. Díky velkému zájmu českých i světových architektů očekáváme nadčasové návrhy, které posunou již tak bohatou architekturu Prahy ještě o stupeň výše. Jsem rád, že projekt Vltavské filharmonie má podporu napříč politickým spektrem,“ řekl primátor Prahy Zdeněk Hřib.

„Je také důležité vnímat, že bez nové architektonické ikony Prahy, která vzejde ze soutěže, bychom jen velmi těžko nastartovali přeměnu celého nevábného území Bubny-Zátory. Co nejužší spojení budovy Vltavské filharmonie s řekou Vltavou bude jednak pokračováním v tradici umísťování významných veřejných staveb podél řeky a jednak umocní její význam jako nové architektonické dominanty města. To potvrzují zkušenosti z jiných zemí a měst, ať už například z Hamburku nebo Kodaně a řady dalších,“ uvedl první náměstek primátora Petr Hlaváček.

Posledním dnem pro podání přihlášek je 30. září 2021. V říjnu 2021 potom porota soutěže k pěti již vyzvaným vybere dalších 15 týmů. V soutěži tak bude pokračovat celkem 20 týmů, což je v mezinárodním srovnání raritní počet. Za zhruba 6 měsíců, v březnu 2022, pak tito soutěžící odevzdají své architektonické návrhy Vltavské filharmonie a jejího bezprostředního okolí. Porota začne odevzdané návrhy hodnotit v dubnu 2022 a v květnu 2022 by měl být znám vítěz a soutěž oficiálně skončí.

Porota je finálně složená z 11 řádných členů (s hlasovacím právem) a 21 náhradníků (účastní se všech jednání a společných debat poroty). Předsedou se stal český architekt Michal Sedláček, dalšími řádnými členy poroty jsou Andreas Cukrowicz (mj. zvítězil v mezinárodní architektonické soutěži koncertního sálu v Mnichově), Tina Saaby (mj. někdejší městská architektka Kodaně) či Peter Gero (mj. se v Hamburku podílel na vzniku nové čtvrti Hafen City). Z českých architektů jsou jejími členy Josef Pleskot, Marcela Steinbachová či Martin Krupauer (vedoucí projektový manažer Vltavské filharmonie).

„Počínaje dneškem mohou už všichni zájemci oficiálně podávat své přihlášky do soutěže. Pět subjektů především z řad renomovaných architektonických studií světa bude pak k účasti vyzváno přímo. Jsou to DILLER SCOFIDIO + RENFRO, Snøhetta, Ateliers Jean Nouvel, David Chipperfield Architects a SANAA. Očekáváme též hojnou účast českých architektů, protože tato soutěž je z našeho profesního pohledu mimořádně otevřená, takže i oni mají velkou šanci uspět,“ prohlásil předseda poroty Michal Sedláček.

Politickou reprezentaci státu a hlavního města pak v porotě zastupují mj. ministr kultury vlády ČR Lubomír Zaorálek, primátor Prahy Zdeněk Hřib, první náměstek primátora Petr Hlaváček a poslanec Parlamentu ČR a zastupitel Prahy Jan Čižinský. Více informací k porotě je k dispozici zde.

Kromě základních cílů zadavatele, návrhu stavebního programu vycházejícího z doporučení analýzy využitelnosti konsorcia Henning Larsen, AEA Consulting a Buro Happold a dalších materiálů jsou součástí podkladů pro soutěžící i výsledky participace a sociologického průzkumu. Ty byly zpracovány z podkladů získaných od pražské veřejnosti přímou interakcí jak na místě, kde bude budova filharmonie stát, tak jinými způsoby včetně ankety. Mezi březnem a červnem 2021 se také uskutečnilo několik workshopů s městskou částí Prahy 7 a s místními kulturními a komunitními aktéry.

K zásadním výstupům participace patří poptávka po komunitních prostorech, protože jak místní spolky, tak i zdejší městská část, by v rámci budovy Vltavské filharmonie (VF) uvítaly prostory pro komunitní akce. Hudební školy (ZUŠ i konzervatoře) chtějí využívat koncertní sál a zkušebny se zázemím.

Velice významná je i poptávka po veřejném venkovním prostoru pro setkávání, odpočinek nebo i pořádání nejrůznějších druhů akcí, což by mělo být součástí projektu Vltavské filharmonie.

Na vzorku cca 1 500 respondentů starších 15 let provedla agentura Median v období mezi půlkou června a července letošního roku sociologický průzkum. Také jeho závěry budou zahrnuty do podkladů soutěže. Všechny tři dotazované skupiny respondentů, tedy Pražané mimo obyvatele Prahy 7, rezidenti a častí návštěvníci Prahy 7 a také skupina audience (lidé pravidelně navštěvující kulturní akce v Praze) i abonenti (pravidelní návštěvníci koncertů) se v hlavních závěrech průzkumu shodovali.

Projekt Vltavské filharmonie, tedy výstavby architektonicky zajímavé budovy na zanedbaném území okolo metra Vltavská, má výraznou podporu u všech zmiňovaných skupin průzkumu (mezi 60–70 %). V rámci doplňkových funkcí Vltavské filharmonie by respondenti přivítali především kavárny, restaurace, v přilehlém okolí pak preferují možnost posezení, odpočinku a setkávání s přáteli. A naopak by jim zde vadily kancelářské prostory.

Z dalších doprovodných aktivit má největší podporu veřejnosti možnost promítání. Co se týká frekvence návštěv Vltavské filharmonie, tři čtvrtiny rezidentů a návštěvníků Prahy 7 potvrzují zájem do Vltavské filharmonie zavítat aspoň jednou za čtvrt roku (desetina rezidentů Prahy 7 by dokonce ráda přišla každý týden). Z ostatních Pražanů by se sem vypravily aspoň jednou za 3 měsíce dvě třetiny lidí a mezi abonenty by dokonce aspoň jednou za měsíc do objektu filharmonie chtěli zavítat 4 z 5 dotázaných. Při návštěvě Vltavské filharmonie by se chtěly oslovené cílové skupiny shodně cítit zejména důstojně, elegantně či slavnostně. Za nejméně vhodné ve vnitřních prostorách budovy pak respondenti považují jejich využívání k práci.

Podrobnější výsledky participace a sociologického průzkumu budou zveřejněny zde.

Po ukončení architektonické soutěže budou po uzavření smlouvy s jejím vítězem zahájeny práce na tvorbě projektové dokumentace a následně získání potřebných povolení k zahájení stavby. Celá tato druhá etapa projektu by měla být podle plánu dokončena v roce 2025. Její náklady jsou odhadovány 750 milionů korun.

Finální, třetí etapa, by měla začít výběrem zhotovitele stavby během roku 2026. Se zahájením stavebních prací se počítá o rok později v roce 2027. Přímé stavební náklady samotné stavby budovy Vltavské filharmonie byly k lednu 2021 odhadovány na 4,9 miliardy korun. Ekonomické analýzy doporučují jako nejvýhodnější variantu investici rozdělit mezi stát, hlavní město a soukromý sektor. Celkové náklady na vybudování Vltavské filharmonie mají tedy podle odhadů dosáhnout 6,1 miliardy korun. Nový koncertní sál by měl být dokončen za 10 let, tedy v roce 2031.

Budova Vltavské filharmonie v Praze by měla mít celkem tři sály: hlavní – koncertní, pro cca 1800 diváků, malý sál pro komorní hudbu s kapacitou cca 700 míst a multifunkční pro ostatní žánry a typy akcí s kapacitou až 500 míst. Hlavní koncertní sál nabídne špičkovou akustiku, dokonalé prostorové a vizuální parametry a zázemí odpovídající standardům 21. století. V budově naleznou zázemí i oba významné pražské orchestry – Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK a Česká filharmonie. Součástí stavby bude i hudební oddělení Městské knihovny a jiné kreativní prostory, které se stanou dalším důležitým pilířem programu budovy. Architektonicky výrazná budova Vltavské filharmonie na břehu Vltavy se stane iniciátorem revitalizace území Bubny-Zátory a zároveň bude novým kulturním centrem Prahy a celé České republiky.

Zdroj informací

Praha, NejBusiness.cz, eČechy.cz a NejChlapi.cz

Datum

25. srpna 2021

DoporučujemeFacebook

Page generated in 1.3605 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál