Královehradecký kraj chce v roce 2022 na dotacích rozdělit znovu 128 milionů korun

Královehradecký kraj chce v roce 2022 na dotacích rozdělit znovu 128 milionů korun

Rozpočet Královéhradeckého kraje na rok 2022 prozatím počítá s částkou 81 milionů korun pro všech 48 krajských dotačních programů. Nejvíce financí kraj hodlá rozdělit v programu obnovy venkova, v rámci rozvoje cyklotras či na pořízení hasičské techniky pro obecní požární jednotky. Celkovou alokaci by měla ještě navýšit připravovaná změna rozpočtu.

„V roce 2021 jsme vypsali pět desítek dotačních programů s alokací kolem 80 milionů korun. Nakonec po několika rozpočtových změnách jsme v dotačních prostředcích poskytli téměř 128 milionů korun a podobným způsobem chceme k dotacím přistupovat i v následujícím roce,“ uvedl hejtman Martin Červíček.

V rámci programu obnovy venkova určeném pro obce do 3 000 obyvatel kraj plánuje rozdělit 12 milionů korun, sumu ale plánuje zdvojnásobit. Na zvýšení akceschopnosti jednotek požární ochrany zřizovaných obcemi, nákupy hasičské techniky a podporu dobrovolných hasičů obecně by mohlo jít v součtu až 20 milionů korun. Rozvoj cyklotras a cyklostezek kraj v příštím roce plánuje podpořit částkou až ve výši 16,5 milionu korun.

„Chceme se s výší dotací dostat na podobné číslo jako v minulém roce. Mezi naše hlavní priority patří program obnovy venkova, podpora rozvoje cyklotras a zvyšování akceschopnosti jednotek požární ochrany obcí. Současná alokace prostředků není konečná, s ohledem na vývoj příjmů plánujeme dotační programy navýšit a uspokojit co nejvíce projektů,“ řekl radní Adam Valenta odpovědný za oblast regionálního rozvoje, grantů a dotací.

Oblíbené dotace pro venkovské prodejny v roce 2022 doplní program ministerstva průmyslu a obchodu Obchůdek 2021+. Letos kraj na podporu provozu prodejen v malých obcích vyhověl všem 75 žádostem a vyplatil přes tři miliony korun.

Příjem žádostí pro vyplácení dotací v roce 2022 začne podle konkrétního dotačního programu ještě letos v listopadu nebo v prosinci. Prozatím je celková alokace všech dotačních programů 81 milionů korun. Připravovaná změna rozpočtu by ale částku mohla navýšit až o 48 milionů korun na celkových 128 milionů korun. Stejnou částku kraj na dotacích rozdělil letos.

Seznam plánovaných dotačních programů pro rok 2022

1. Obnova hasičské techniky pro obce s JPO
2. Podpora svazků obcí
3. Podpora provozu prodejen na venkově (doplní program MPO: Obchůdek 2021+)
4. Zvýšení akceschopnosti JPO zřizovaných obcemi v Královéhradeckém kraji
5. Podpora JPO zřízených obcí v Královéhradeckém kraji
6. Kreativní vouchery Královéhradeckého kraje
7. Rozvoj a budování cyklotras a cyklostezek v Královéhradeckém kraji
8. Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Královéhradeckém kraji
9. Chytrá řešení v regionu Královéhradeckého kraje
10. Program obnovy místních částí
11. Příprava investičních projektů (v přípravě)
12. Podpora činnosti v oblasti protipožární ochrany
13. Program podpory lokální ekonomiky
14. Rozvoj podmínek pro vzdělávání – Inovace ve vzdělávání
15. Rozvoj nadání
16. Etická výchova ve školách
17. Prevence rizikového chování a zdravý životní styl žáků
18. Podpora celoroční činnosti organizací dětí a mládeže a pracujících s dětmi a mládeží ve volném čase a vzdělávání vedoucích a dalších dobrovolných pracovníků
19. Akce pro děti a mládež ve volném čase (krajského významu)
20. Táborová činnost
21. Mezinárodní spolupráce dětí a mládeže
22. Rekonstrukce a modernizace objektů a zařízení využívaných pro volný čas dětí a mládeže – pouze investiční akce
23. Opatření k zadržování vody v krajině
24. Ochrany přírody a krajiny
25. Včelařství
26. Propagace zemědělství a místní produkce
27. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
28. Podpora kulturních aktivit
29. Podpora zachování nemateriálního kulturního dědictví
30. Podpora činností muzeí a galerií
31. Rezidence v oblasti kultury
32. Podpora mobility v kultuře
33. Obnova historických varhan
34. Kreativní vouchery pro kulturní dědictví KHK
35. Obnova památkového fondu
36. Úprava lyžařských a běžeckých tras (v přípravě)
37. Podpora činnosti turistických informačních center (v přípravě)
38. Propagace cyklobusů v turistických regionech (v přípravě)
39. Program obnovy venkova
40. Pohybová gramotnost
41. Pořádání významných sportovních akcí dětí a mládeže
42. Pořádání významných masových tělovýchovných a sportovních soutěží typu "sport pro všechny"
43. Činnosti sportovních středisek a sportovních center mládeže
44. Podpora krajských reprezentačních výběrů mládeže a reprezentace na republikových, evropských a celosvětových soutěžích
45. Vzdělávání trenérů, rozhodčích a cvičitelů
46. Vrcholový a výkonnostní sport v kategorii dospělých
47. Příprava krajských reprezentantů na Olympiádu dětí a mládeže
48. Podpora investic do sportovních objektů a zařízení

Zdroj informací

Královehradecký kraj, NejBusiness.cz a eČechy.cz

Datum

25. srpna 2021

Page generated in 1.3152 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál