„Technická inteligence” ve víru doby: Fakulta elektrotechnická ČVUT si připomene 70 let od založení výstavou [copy]

„Technická inteligence” ve víru doby: Fakulta elektrotechnická ČVUT si připomene 70 let od založení výstavou [copy]

Studovat elektrotechniku na samostatné fakultě lze již sedmdesát let. Fakulta elektrotechnická (FEL) se vyčlenila z Fakulty strojní v rámci Českého vysokého učení technického od akademického roku 1950/51 a její existence byla zákonem stvrzena 1.11.1951. Od té doby uběhlo sedm desítek let, během nichž elektrotechnika prošla vývojem od nejrychleji rostoucí technické disciplíny počínajícího socialistického průmyslu až do současné digitální éry ve znamení umělé inteligence a robotiky. FEL ČVUT si své výročí připomene výstavou umístěnou před vchodem v ulici Technická v Praze 6 - Dejvicích, kde bude volně ke zhlédnutí od pátku 25. června až do 30. října 2021.

Fotografie z padesátých let s akademiky v talárech při promoci v kostele, alegorický vůz studentů FEL oslavujících Majáles o desetiletí později či záběr ze schůze fakultního výboru Socialistického svazu mládeže z let sedmdesátých dokonale vystihují atmosféru své, občas lehce absurdní doby a roli „technické inteligence”, po které se žádala politická angažovanost. Na celkem osmi venkovních panelech se návštěvník seznámí s výseky historie FEL, během nichž fakulta prosperovala či naopak procházela problematickými dobami. 

Jak říká hlavní autorka výstavy, dr. Milena Josefovičová z katedry ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL ČVUT, nejnáročnější byla období nesvobody a zásadního omezení akademických svobod. „Sem spadají léta padesátá s kádrovými čistkami, se zásadní redukcí vědecko-výzkumné činnosti a v neposlední řadě s materiální nouzí, dále pak normalizace opět s čistkami, státním centralismem, i když s finančně-materiální podporou. Oproti tomu reformní uvolnění a vědecko-technické nadšení šedesátých let umožnily obnovit akademickou svobodu, otevřít se světu a zabývat se nejnovějšími technologiemi,” vysvětluje dr. Josefovičová. Po roce 1989 se vysoké školy zcela změnily – osvobodily se a demokratizovaly, ale také se vystavily mezinárodní konkurenci a srovnávání. 

Dr. Milena Josefovičová společně s dalším autorem Ing. Janem Slámou s využitím dobových fotografií a archivních filmů a videí zasadili vývoj školy a jejích oborů do historického kontextu. Při přípravě výstavy čerpali z osobních svědectví pamětníků a tento proces uchovávání paměti by měl i nadále pokračovat bez ohledu na termín výstavy, protože, jak zdůrazňují, i fakulta jako je FEL ČVUT vychovávající elektrotechniky a informatiky potřebuje svoje dějiny pro budování svého sebevědomí a hrdosti. 

Po roce 1989 musela FEL čelit situacím, kdy se z ní vyčlenily celé obory a vznikly nové fakulty - FD, FBMI, FIT či CIIRC. „Pokaždé to představovalo výzvu, ve které FEL a její lidé prokázali “silnou DNA”, obstáli ve zkouškách a ve výsledku z nich vyšli silnější než předtím,” říká prof. Petr Páta, děkan FEL, který výstavu chápe jako poctu všem lidem, ať už učitelům či studentům, kteří fakultou za sedmdesát let prošli a přispěli k jejímu intelektuálnímu výkonu a tradici. Současná Fakulta elektrotechnická je moderní a úspěšná vysoká škola ve svazku ČVUT, která soustředěně pracuje na posílení svého postavení z hlediska vědeckého výkonu nejlepší elektrotechnické a informatické fakulty v ČR. 

Rektor Vojtěch Petráček dodává: „Fakulta elektrotechnická vždy byla pevným základem ČVUT. FEL je a bude důležitou součástí naší nejstarší technické univerzity.“

Výstava, která bude v identické podobě k vidění rovněž v prostorách ČVUT na Karlově náměstí, je určena nejen bývalým a stávajícím zaměstnancům a studentům Fakulty elektrotechnické ČVUT, ale také všem zájemcům o elektrotechniku a informatiku, kteří se nechají inspirovat k přemýšlení nad otázkami: „Jaká byla, je a bude FEL? Jací byli a jsou její lidé?“

Fakulta elektrotechnická ČVUT

Samostatná Fakulta elektrotechnická ČVUT vznikla v roce 1950. V dnešní době se skládá ze 17 kateder umístěných ve dvou budovách: v rámci hlavního kampusu ČVUT v Dejvicích a v naší historické budově na Karlově náměstí. Fakulta elektrotechnická poskytuje prvotřídní vzdělání v oblasti elektrotechniky a informatiky, elektroniky, telekomunikací, automatického řízení, kybernetiky a počítačového inženýrství. Fakulta se dlouhodobě řadí mezi prvních pět výzkumných institucí v České republice. Produkuje přibližně 30% výzkumných výsledků celého ČVUT a má navázanou rozsáhlou vědeckou spolupráci se špičkovými světovými univerzitami i výzkumnými ústavy. Od roku 1950 Fakulta elektrotechnická vydala cca 30 000 diplomů, které byly vždy vysoce hodnoceny jako doklad prvotřídního vzdělání. 

České vysoké učení technické v Praze

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. Podle Metodiky 2017+ je nejlepší českou technikou ve skupině hodnocených technických vysokých škol. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií). Studuje na něm přes 17 800 studentů. Pro akademický rok 2021/22 nabízí ČVUT svým studentům 227 akreditovaných studijních programů a z toho 94 v cizím jazyce. ČVUT vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. Podle výsledků takzvaného škálování všech výzkumných organizací dle Metodiky 2017+, které schválila na konci března 2021 Rada pro výzkum, vývoj a inovace, bylo ČVUT hodnoceno ve skupině pěti technických vysokých škol a obdrželo nejvyšší hodnocení stupněm A. ČVUT v Praze je v současné době na následujících pozicích podle žebříčku QS World University Rankings, který hodnotil 1604 univerzit po celém světě.

V celosvětovém žebříčku QS World University Rankings je ČVUT na 432. místě a na 12. pozici v regionálním hodnocení „Emerging Europe and Central Asia“. V rámci hodnocení pro „Engineering – Civil and Structural" je ČVUT mezi 151. – 200. místem, v oblasti „Engineering – Mechanical“ na 201. – 250. místě, u „Engineering – Electrical“ na 201. až 250. pozici. V oblasti „Physics and Astronomy“ na 201. až 250. místě, „Natural Sciences“ jsou na 254. příčce. V oblasti „Computer Science and Information Systems" je na 201. – 250. místě, v oblasti „Material Sciences“ na 301. až 350. místě, v oblasti „Mathematics“ na 351. až 400. místě a v oblasti „Engineering and Technology“ je ČVUT na 221. místě.

Související

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická a NejBusiness.cz

Více informací

1. července 2021

Fotogalerie

Page generated in 1.2615 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál