Nová radnice Prahy 12 se během července otevře veřejnosti

Nová radnice Prahy 12 se během července otevře veřejnosti

Nový symbol pražských Modřan byl po dvou letech od zahájení stavby dokončen a radnice se ve středu 7. července otevře veřejnosti. Obyvatelé Modřan tak již nemusí při vyřizování úředních záležitostí objíždět úřady rozmístěné v sedmi budovách po celé čtvrti, ale vše potřebné vyřídí na jednom místě. Moderní radnice navíc nabízí obyvatelům Prahy 12 i možnosti pro trávení volného času a setkávání se sousedy.

Projekt nové radnice se podařilo dokončit v rekordně krátkém čase. „Byla radost pracovat na tak zajímavém a významném projektu, protože nejde jen o klasickou kancelářskou budovu, ale o nové, přirozené centrum městské části. Jako takové musí mít duši a musí svým obyvatelům přinášet mnohem více než běžný úřad,“ uvádí Ing. arch. Jana Mastíková, hlavní architektka studia LOXIA, které je autorem návrhu nové radnice.

Radnice a její služby se již v červenci otevřou místním obyvatelům a prostor radnice se v následujících dnech a měsících naplní aktivitami i životem. Nová radnice totiž nabízí nejen administrativní zázemí, ale také prostor pro další kulturní aktivity a trávení volného času. Cílem projektu bylo navrhnout místo, které bude žít i po skončení úředních hodin, a to se rozhodně povedlo.

Architektonické řešení

„Při návrhu nové radnice nám nešlo jen o budovu samotnou, ale naším cílem bylo vytvořit nového genia loci Prahy 12. Naší inspirací byl modřanský cukrovar, který hrál v historii Modřan zásadní roli. Nová radnice má tedy tvar tří kostek cukru a já jsem přesvědčena, že se nám podařilo navrhnout jedinečnou budovu, díky které každý pozná, že se nachází právě v Praze 12,“ říká architektka.

Nová radnice v sobě zahrnuje všechny atributy, které by stavba tohoto typu mít měla – dvoje impozantní radniční hodiny, piazzettu pro shromažďování občanů a konání různých akcí od trhů až po koncerty, balkon pro řečníky, vysoký sloupový řád značící důstojnost a důležitost budovy, loubí, vstupní dvoranu jako bezpečné místo pro orientaci v budově, obřadní síň, zasedací sál zastupitelů a zasedací sál radních.

Zároveň ale díky vizionářství a komplexnímu přístupu architektonického studia má nová radnice ambici stát se místem, kde se místní budou potkávat a společně se bavit při nejrůznějších aktivitách.

V multifunkčním sále sloužícím pro zasedání zastupitelstva se v mezičase budou konat akce pro občany, např. divadelní představení, hudební produkce, projekce atd. Zároveň budou prostor moci využít i místní zájmové spolky nebo např. společenství vlastníků a družstevníci z bytových domů v okolí. Na sál přirozeně navazuje restaurace, která vytváří zázemí jak pro zaměstnance úřadu, tak pro návštěvníky akcí konaných v sále. Vyšším cílem je využití dostatečných kapacit kuchyně pro poskytování obědů sociálně slabším občanům nebo seniorům.

Služby veřejnosti zajistí ve vstupní hale kromě dětského koutku i kavárna, menší obchody a další poskytovatelé služeb. Při vyřizování úředních záležitostí se tak místní budou moci zastavit například u notáře, v lékárně či v papírnictví. Veřejný prostor před budovou osázený zelení je ideálním místem pro setkávání sousedů, příjemné posezení a konání menších akcí, například trhů, slavností, koncertů nebo různých kulturních představení.

Konstrukční řešení

Objekt nové radnice je zajímavý také použitými technickými řešeními. Stavba je tvořena nadzemní částí s rozlohou 12 700 m2 a suterénní částí o rozloze 2 650 m2. Celý objekt je založen na vrtaných pilotách vetnutých do břidlic a je navržen jako sloupový železobetonový skeletový systém. Nosné sloupy jsou rozmístěny v pravidelném rastru ve všech třech budovách až na tři výjimky, a to v prostoru vstupní haly, multifunkčního sálu a obřadní síně, kde je sloupový systém „rozvolněn“ tak, aby sloupy nebyly umístěny uprostřed těchto místností.

„Estetickým a funkčním řešením je ‘levitující‘ schodiště ve vstupní hale, které díky využití sloupu stabilizujícímu podestu se schodišti vytváří pěkný otevřený prostor s iluzí ‘levitující‘ desky,“ popisuje jedno z originálních řešení Ing. Michal Hendrych, hlavní inženýr studia LOXIA.

Celý objekt je navržen jako bezbariérový, kromě tři schodišť jsou v něm tedy i čtyři výtahy zajišťující bezbariérový přístup do vyšších pater.

Projektování metodou BIM

Radnice byla od samotného počátku projektována metodou BIM (z anglického building information modeling). „Mezi výhody této metody patří snadná vizualizace zanesených parametrů budovy, možnost odladění návrhu do posledního detailu kompletně ve 3D a také online aktuálnost dat pro všechny, kdo s budovou pracují jak ve fázi projektu, tak i při její následné správě,“ říká Michal Hendrych.

Díky projektování ve 3D bylo možné pružně zapracovávat požadavky na změny bez ohrožení stanovených termínů a radnice bude mít navždy svůj technický rodný list, který významně zjednoduší správu, údržbu a opravy budovy. Systém totiž například připomíná provedení nutných revizí a dokonce umožňuje využití rozšířené reality – elektrikář při použití tabletu i přes zavřené dveře rozvaděče uvidí, kde se nachází poškozený jistič.

Nadčasová řešení

Možnosti budoucnosti jsou téměř nekonečné, proto je střecha nové radnice připravená pro osazení fotovoltaické elektrárny s celkovým výkonem FVE 50 kWp, která pokryje část spotřeby budovy, nebo může být využita pro nabíjení elektromobilů v podzemním parkovišti. Pod parkovištěm je pak umístěna nádrž na dešťovou vodu o objemu 70 m3, která bude využívána k zalévání venkovní zeleně, a na parkovišti budou instalovány stanice pro nabíjení elektromobilů.

Vize tří nových center Modřan

Nová radnice, která nahradila nevyužívaný a nevzhledný brownfield, je velmi dobře dopravně dostupná. Navíc okolí radnice, ve kterém se nacházejí další brownfieldy, má velký potenciál k dalšímu rozvoji. „Při navrhování radnice jsme se zaměřili na Modřany jako na kompaktní urbanistický celek a vytvořili jsme vizi tří nových center Modřan, z nichž jedním je právě dokončená nová radnice. Z mého pohledu je totiž velmi důležité nezaměřovat se jen na jednotlivé budovy, ale vytvářet komplexní projekty a smysluplné celky, díky kterým se lidem ve městech dobře žije. Architekti zároveň musí pracovat i jako vizionáři, protože to, s čím začneme dnes na papíře, přivítá první uživatele až za pět, u některých projektů klidně i za deset let,“ vysvětluje architektka Mastíková.

Koncept tří nových, ale zároveň přirozených center městské části, pracuje s pomyslným trojúhelníkem, jehož vrcholy tvoří kulturní a společenské centrum v podobě radnice a jejího okolí, volnočasové centrum v přírodě v lokalitě Na Hupech a centrum obchodu a služeb, které by mohlo vzniknout přestavbou bývalého Prioru a okolních budov.

„Já i moji kolegové máme rádi velké výzvy a věříme, že pro vizi tří nových center Modřan se podaří najít osvíceného investora a tento ambiciózní a nadčasový projekt bude brzy zrealizován,“ zakončuje architektka.

Technické parametry

Plocha

HPP nadzemní části: cca 12 700 m² (včetně strojoven na střeše)
HPP suterén: cca 2 650 m²
Multifunkční sál a foyer včetně technického zázemí: 435 m²
Restaurace: 360 m², z toho veřejná část pro hosty cca 173 m²
Pronajímatelné kanceláře: cca 830 m² včetně zázemí a komunikací
Pronajímatelné obchodní plochy: cca 157 m²

Parkování

Suterén: 55 parkovacích míst, 4 místa na motorky, stání pro jízdní kola
Veřejné parkoviště před radnicí: 46 parkovacích míst
Parkoviště na východní straně pozemku: 62 parkovacích míst

Další parametry

Kapacita radnice: 262 trvalých pracovišť
Restaurace: kapacita 600 jídel denně

Identifikační údaje o stavbě

Stavebník a investor: Městská část Praha 12
Objednatel: Společnost radnice Praha 12 (sdružení společností GEOSAN GROUP a.s. a KLEMENT a.s.)
Generální projektant, architekt, inženýring, interiéry společných prostor radnice: LOXIA a.s.
Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s., KLEMENT a.s.
Realizace: 04/2019 – 07/2021

LOXIA

Architektonické studio LOXIA propojuje vášeň pro architekturu, kreativitu, zkušenosti a cit pro veřejný prostor s potřebami klientů již 25 let. Sehraný tým architektů a stavebních inženýrů provází stavby od první skici na papíře až po finální realizaci. Architektonické studio LOXIA je specialistou a největším projektantem bytových domů v České republice s více než 10 000 zrealizovanými bytovými jednotkami. Umí toho však mnohem více, v portfoliu má také obchodní centra, administrativní budovy i továrny. Pražský ateliér založil v roce 1995 Ing. arch. Milan Veselý a jeho hlavní architektkou je Ing. arch. Jana Mastíková.

Mezi další významné projekty studia LOXIA patří například vizuálně velmi atraktivní sídlo KPMG, které stojí v blízkosti hotelu Hilton v pražském Karlíně, i další administrativní budovy jako Bredovský dvůr, Budějovická alej nebo Argentinská Office Building. Ze studia pochází také mnoho staveb v okolí SUOMI Hloubětín, Zahrady nad Rokytkou, Rezidence nad Rokytkou či Čtvrť Emila Kolbena I. Architektonicky nápaditá a hravá je, kromě budovy nové radnice Prahy 12, také například budova hospodárné školky Mydlinky.

Zdroj informací

LOXIA a NejBusiness.cz

Datum

28. června 2021

Fotogalerie

Page generated in 1.4853 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál